top of page

In 1994 bracht TSAT – toen nog Theatervreugd - het bizarre stuk Stroom van Karel Smets op de planken in een regie van Noël Verheecke.

 

En jullie dachten dat een mortuarium een plek van stilte was!

 

Toen al vermeldde de affiche dat het stuk wegens onbeschikbaarheid van de Sentse parochiezaal noodgedwongen in Balgerhoeke werd opgevoerd. Het zouden lange ballingsjaren worden.

 

In het archief van TSAT – opgeslagen in ’t Sents archief – vond ik nog een affichke. Een beetje verfomfaaid maar kom.

"Stroom " vertelt over een niet meer gebruikt mortuarium, waarin een hoogspanningscabine is on­dergebracht en de vreemde figuren die het bevolken.

Het is de plaats waar de handelingen van de levenden gebeuren. Negen personen geraken in de ban van de "stroom". Outsider is de anarcho-culturele filosoof Jason, door wiens indringende vragen de andere personages even hun evenwicht verliezen. Gerard van Electrabel is bang om de cabine binnen te gaan, omdat hij de kracht van de stroom kent ("hooggespannen kabels die uit de lucht vallen en ze leven, zeg ik u, ze leven")

De gepensioneerde professor Biesbroeck is goed gek, begaan met de herwaardering van het onaf­hankelijke denken en de leescultuur. Daartussen evolueren de personeelsleden met hun eigenheden, hun zorgen, hun passies en onzekerheden.

De kwaliteit van het filmpje is niet om over naar huis te schrijven, maar we willen het jullie toch niet onthouden.

bottom of page