Tsentsarchief

Uit de diepe schuiven van 't Sents archief

Sint-Laureins - Rijkswacht & Eykensmolen

Vóór 1885 heeft burgemeester Leopold De Zutter grond gekocht op het Moleneinde waar hij een paar huizen liet bouwen om te verhuren aan de gendarmes die er op 15 november 1885 introkken.

Oorspronkelijk was alles gelijkvloers maar al in 1890 werd er een verdieping op gebouwd.

De foto moet dus na 1890 genomen zijn.

Sint-Laureins - Gendarmerie.jpg

In de achtergrond staat de Eykensmolen, later molen De Vos, opgericht door Felix Eykens, een klokkenmaker uit Luykgestel in de Nederlandse Kempen. Die komt in 1844 om God weet welke reden in Sint-Laureins wonen en bouwt in 1846 de naar hem genoemde molen.

 

Je ziet naast de molen ook nog de schoorsteen van de door Eykens opgerichte fabriek voor “fosfoorstekjes” die echter al in 1861 afbrandde. De fabriek werd nooit heropgebouwd maar de schoorsteen is nog lang blijven staan.

Sint-Laureins - stekskesfabriek Eykens.jpg

Sint-Jan-Bentille - Klooster

Zicht op de Moerstraat in Sint-Jan-Bentille in 1924.

! Sint-Jan Bentille - Moerstraat en Kloosterschool.jpg

In het midden van de foto zien we het oud kloostergebouw. In 1892 kwamen de nonnen van de orde van Heilig Hart van Marie uit Nederbrakel hier kleuteronderwijs te geven.

Het klooster werd opgericht vlak bij de plaats waar lang voordien een school voor kantwerksters stond. Daar was een klein huisje aangebouwd waar een – door de Hollandse regering – verbannen kloosterlinge woonde die lessen gaf in speldewerk. Toen de zogenaamde Ongelukswet van 1879 elke gemeente verplichtte om een gemeenteschool op te richten, werd dat gebouw gebruikt als katholieke school. Onder Pastoor de Laroyère werd dan het oude klooster met schoolgebouw opgericht.

 

De tram van Eeklo naar Watervliet, het zogenaamde Kamielken, liep hier rakelings voorbij. Als je goed kijkt zie je een eindje voorbij het klooster nog een tramwagonnetje staan.

 

Het gedaver van Kamielken deed het gebouw geen deugd en rond de jaren 1930 kwamen er zodanig veel scheuren en barsten in dat het moest worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. De nonnen konden in 1936 hun intrek nemen in hun nieuwe kloostergebouw. Ze bleven in Bentille tot 1983.

Sint-Margriete - Hontseindestraat

In vroegere tijden lag er rond de Hollandersgatkreek een gehucht dat Hondseinde noemde. Hondseinde verwijst naar de Honte, de vroegere naam van de Westerschelde. Het gehucht moet in vroegere tijden aan een zeedijk gelegen hebben. Het bestond al in de 18de eeuw en werd ook soms om duistere reden “l’Arbre de Saint-Laurent” genoemd.

 

De Steenweg Sint-Kruis / Sint-Margriete (Hontseindestraat) werd aangelegd in 1894.

Het deel Dorp – Hontseindestraat tot aan de Nederlandse grens werd in 1903 gekasseid en werd op kermiszondag van dat jaar plechtig ingehuldigd.

Sint-Margriete - Hontseindestraat 1900 (eerste boek)_1.jpg

Foto begin de jaren 1900.

Links vooraan zal later de herberg komen van Celina Cocquyt die de ouderen onder ons nog wel zullen kennen als ’t Zwartje.

Waterland-Oudeman - Gemeentehuis

Een stukje Dorpstraat van Waterland-Oudeman, met links de woning van secretaris Urbain Wauters. Ze schrijven wel Dorpstraat, maar moet het eigenlijk niet Kerkstraat zijn?

 

Omdat het gemeentehuis van Waterland-Oudeman bij de bevrijdingsbombardementen van 1945 volledig verwoest werd, verkoopt de secretaris zijn huis aan de gemeente. Het huis zal vanaf dan gebruikt worden als gemeentehuis. Na de fusies was het gemeentehuis overbodig en werd door de gemeente openbaar verkocht. Het werd “Huyze Vacas”, waar je – in niet corona tijden – een miljoen verschillende soorten bier kunt proeven.

 

Naast het vroegere gemeentehuis zien we het schoolgebouw waarvan de 1ste verdieping tot 1945 dienstdeed als gemeentehuis.

De foto dateert van rond 1900

Waterland - Dorpsstraat 1900.jpg

Watervliet – Het Hoogkasteel

Watervliet - Hoogkasteel voor 1914.jpg

De foto dateert van vóór de eerste wereldoorlog.

 

Op 12 mei 1794 wordt een herberg "Het Hoogkasteel" vernoemd door de Procureur-Generaal van Vlaanderen, die een woning opeist, voor de ontvanger, tussen die herberg en de molen gelegen.

 

Links op de foto staat het douanekantoor en rechts café De Tramstatie.

De tram liep van Eeklo tot aan de grens met IJzendijke. Vanaf de Nederlandse grens werd dan aangesloten op de tramlijn die naar Breskens en Vlissingen liep. De lijn werd opengesteld in 1891.

 

In de verte zien we nog de wieken van de Fraukesmolen die in 1872 werd gebouwd in de vroegere Kanteynstraete, door molenaar Leonard Claeys op de cijnsgrond van ene Julie Bogaert uit Oostende. De molen werd in 1924 ontmanteld. De grote schouw midden op de foto is die van de vroegere brouwerij De Sutter.

Sint-Laureins - Vaart

Kerk Sint-Laureins

Chiro Sint-Laureins